18 March 2010

Mässalster ockuperar mina tankar...

Det här är vad som primärt gäller för tillfället på skaparfronten.


Donar med några inspirationsalster som ska med till Creativicas temamonter på denna mässa.

Spännande. Det blir den första mässan där mina alster kommer med. Jag hade andra teman att arbeta med än det som var Creativicas tema på Karlstagsmässan för knappt en månad sedan.

No comments: