29 September 2010

God Jul med fokus på kontraster

Här kommer ett kort som jag skapat med tanke på kontraster och färger. Vill du läsa mer om bakgrunden och "teorin" klickar du här eller här.

Flera har redan börjat med dem för länge sedan. Andra har inte kommit igång. Själv har jag gjort årets första... julkort.

Det går såklart i julens klassiska färger rött och grönt. Två färger som också är kontrastfärger till varandra.


På det här kortet går både den röda och den gröna färgen åt det mörkare hållet och det var ett medvetet val av mig för att maximera konstrastverkan mellan de två färgerna. Sedan är det några få inslag av vitt. Bandet har vita inslag och den uppmärksamme noterar att jag slipat halva kortet för att blotta den vita kärnan. Det är den nedre delen och den fungerar som en snökulle för julgranarna att stå på. :)

De vita inslagen har två funktioner. De ger extra konstrastverkan samtidigt som de lättar upp den vibrerande konstrasten mellan röd och grön.

Avslutningsvis kan konstateras att rött och grönt är verkligen svårt att avbilda på ett rättvist sätt genom att ta ett foto. Färgerna tävlar om uppmärksamheten och ja... de nästintill stör ut varandra på sina ställen. Men... vi förstår ändå principen om hur jag tänkt kring och använt kontraster då jag skrivit saker som "åt det mörkare hållet"... ;)

Icke-scrapmaterial: Färgprov och satinband

27 September 2010

Kontraster - som dag och natt...

I förra veckan hade vi höstdagjämning, det vill säga den dag då natt och dag är exakt lika långa. Nu vänder det och nätterna blir längre än dagarna ända tills nästa gång det vänder i vår. :)

Med anledning av det spånade Skrotboken kring kontraster - som dag och natt. Efter några turer tog vi utgångspunkt i de traditionella kontrastfärgerna och utvidgade det hela mot komplementfärger för att erhålla några av flera former av kontrastverkan när vi skapar. Här återges hela den text jag skrev med anledning av detta.

Alla använder kontraster i sitt skapande. En del gör det medvetet medan andra gör det omedvetet. För att förstå hur det hela går till börjar vi med att kika närmare på kontraster och presenterar några av flera viktiga teorier samt fakta och även tips och råd kring ämnet i relation till färg. På så sätt kan vi lära mer om hur vi kan använda och arbeta med färg och kontraster när vi skapar. Presentationen följer indelningen med de fyra kontrastfärgsparen. Var alster har fokus på de två färger som ingår i ett av de ovan angivna färgparen. Under varje rubrik och på samma alster kan det dock finnas flera nyanser av var färg på grund av att vi inte varit benhårda på att det ska vara korrekta komplementparsfärger. Dessutom kan vi inte garantera att avbildningarna av alstren verkligen återspeglar rätt färgnyans. I texten anges dock färgerna som ljus, klar eller mörk när vi beskriver hur vi arbetat med färger och konstraster. Det innebär att alla bör kunna följa resonemanget och finna inspiration till sitt eget skapande. :)

Färg och kontraster
Kontraster är ett brett begrepp som inkluderar en hel rad egenskaper, teorier och tekniker som rör färger och deras kontrasteffekter. Först finns det en rad fysikaliska egenskaper som gör att en färg är en färg. Vidare påverkar kontextuella, perceptionella och temporära faktorer hur färg uppfattas i en viss given situation, miljö eller kontext. Här handlar det om att ta hänsyn till en människas preferenser, smak, livstil och kulturella normer som alla påverkar hur en färg uppfattas. Det finns också vissa inlärda associationer till färg som gäller över kulturella och kontextuella skillnader. Som ett exempel associeras vanligen en röd färg till exempelvis spänning och romantik och samtidigt fungerar det som en signal för fara. Slutligen handlar det också om att två människor kan uppfatta olika kontraster när färger blandas. Detta kan bero på fysiologiska egenskaper som till exempel medfött färgseende (inkl färgblindhet), synskador och åldrandet (uppfattningen av färg förändras med stigande ålder). Vanligen minskas den visuella effekten av färgkombinationer. Två färger som skapar skarpa kontraster för en person med normal syn kan vara svåra att urskilja för en person med en visuell störning.

Kort sagt varierar människans uppfattning av hur en färg uppfattas, vilka färger som tillsammans skapar skarpa kontraster samt vilken färg som bäst kompletterar en annan färg. Det är här viktigt att komma ihåg att det är kontrasten som skapas av färger som placeras intill varandra som gör dem mer eller mindre urskiljbara snarare än hur enskilda färger uppfattas när de står för sig själva.

Inom scrapping är färger centrala och det hela bygger på både kontraster och färgmatchning. Titta på några mönsterpapper och du kommer att se att många av dem baseras på färger som kompletterar varandra, det vill säga så kallade komplementfärger. Samtidigt utgår de flesta serier av mönsterpapper med matchande dekorationer i sin helhet ifrån komplementfärger som gör att de tillsammans matchar varandra. Detta gör det enkelt för den som skapar genom att färgmatchningen och även kontrastskapande redan är gjort.

Vi kan också göra såväl matchning som kontrastskapande själv. Nu skapar inte alla med utgångspunkt från färg eller färger, men vi kan ofta se att alster bygger på komplementfärger som både matchar och skapar kontraster även i de fall där skaparen valt mönsterpapper och dekorationer fritt. För en del kommer detta naturligt medan det är svårare för andra att se vilka färger som passar ihop och förhoppningsvis även ger en god kontrastverkan.

Vi fokuserar i detta inlägg på kontrastverkan i skapandet genom att utgå från klassiska kontrastfärger och utvidga det begreppet med komplementfärger samt kontrastverkan i allmänhet. När vi talar om färger i termer av såväl kontraster som matchning (eller färger som kompletterar varandra) kommer vi osökt in på ett par viktiga begrepp.

Det första begreppet är kontrastfärger. De traditionella kontrastfärgerna som ger skarpa kontrasteffekter är
blå och orange
lila och gul
röd och grön
vit och svart
Detta gäller när var färg är i en klar och ren nyans. När ett av dessa färgpar samsas på samma yta skapas intresse och spänning. Ibland säger man att bilden vibrerar. I regel är det inte helt enkelt att skapa lyckade kontrasteffekter med rena klara kontrastfärger eftersom den skarpa kontrasteffekten lätt kan ge ett rörigt intryck. Du har säkert sett att bokstäver i en viss klar färg som placeras mot en bakgrund i dess klara kontrastfärg leder till att texten blir otydlig. För svart och vitt har du kanske råkat på denna kända figur - en så kallade "Hermann-grid".


Hur många svarta prickar kan du se i bilden?
Det finns inga svarta prickar i denna bild...

Bild av maxell för Skrotboken

Fenomenet kallas för färgkontrast, simultankontrast eller assimilation. Orsaken är att färgerna smittar av sig till den närliggande ytan som för ögat får en nyans av den första färgens komplementfärg. Ett vardagligt exempel på simultankontrast som vi snart får uppleva är att en solig vinterdag ter sig den vita snön som blå och omgiven av ett gult skimmer.

Detta visuella fenomen kan utnyttjas när du vill hitta en färgs komplementfärg. Titta på en yta som har en viss färg i minst 20 sekunder. Flytta sedan blicken till en neutral yta som är vit eller ljust grå. Du kommer att se en efterbild och den färg du ser är den första färgens komplementfärg. Fenomenet med denna efterbild kallas för succesionskontrast. Prova med denna bild.


Fixera blicken på flaggan och betrakta den i minst 20 sekunder. Flytta sedan blicken ut från bilden mot den vita neutrala ytan. Du kommer att se en efterbild som påminner som den brittiska flaggan Union Jack.

Prova sedan gärna att göra detta försök med olika färger och du kommer att se att efterbilden alltid har kontrastfärgen till den första färgen eller de första färgerna som du tittade på.

Vidare är det i grunden samma fenomen som gör att en färg upplevs olika stark beroende på bakgrunden. Du har säkert märkt att mot en vit yta förefaller en färg vara mörkare och mindre mättad, medan samma färg mot en mörk bakgrund verkar ljusare och intensivare. Ett annat klassiskt exempel är en bild som denna.


Vilken grön ruta ser grönast ut på den översta raden och vilken röd ruta ser rödast ut på den nedre raden?
Alla de inre rutorna har på var rad samma nyans av grön respektive röd.

Bild av maxell för skrotboken

Det mänskliga ögat kan alltså uppfatta att en och samma färgade yta kan variera i färg beroende på omgivningen och de tydligaste kontrasterna uppkommer när vi använder komplementfärger.

Men vänta nu. Komplementfärg? Är det samma som kontrastfärg?

Kontrastfärg avser i regel endast de klara nyanserna av respektive färg med tillägg av svart och vitt som ett eget kontrastfärgspar. I praktiken ser vi inte alltid helt rena och klara färger. Istället har var färg inslag av endera mer vitt eller mer svart i sig. En ljusare färg har en högre grad av vit färg i sig och dessa färger benämns oftast som pasteller. En mörkare färg har en högre grad av svart i sig och dessa färger brukar kallas för mättade eller dova färger. Självklart har alla varianter av färger en motsvarande färg, en komplementfärg, och det hela fungerar i grunden på samma sätt som för kontrastfärgerna. En ljust röd färg har en ljust grön färg som komplementfärg, en klart röd färg har en klart grön färg som komplementfärg (och även kontrastfärg) medan en mörkt röd färg har en mörkt grön färg som komplementfärg. Med tanke på att människor uppfattar färger och kontraster på olika sätt kan det hända att en ljust röd färg motsvaras av en mörkare grön färg för någon individ. Det hela är alltså delvis subjektivt även om färgparen i regel följer samma indelning som kontrastfärgerna, det vill säga blå-orange, gul-lila, röd-grön samt svart-vit.

I ett bredare sammanhang avses med komplementfärg två färger som är varandras direkta motsatser och samtidigt kompletterar de varandra. Var färg har en motsvarande färg som den står i direkt relation till. Placeras komplementfärgerna tillsammans sida vid sida kommer båda färgerna att förstärkas på grund av kontrastverkan. Detta beror på att kontrastfärgerna alltid dras till varandra. För ögat ser var kontrastfärg mer kulört eller färgintensiv ut när den är tillsammans med sin komplementfärg jämfört med när var färg ses för sig. Detta innebär till exempel att grönt är aldrig så grönt som när du ser det mot en röd bakgrund.


Grönt syns bättre mot en röd bakgrund jämfört med en annan färg på bakgrunden.

I ovanstående bild är den gröna rutan tydligare i alla de tre fallen som ligger längst till höger eftersom dessa tre bakgrunder innehåller inslag av röd. Intressantast blir den andra gröna rutan räknat från höger, det vill säga den som ligger mot en klart röd bakgrund. Notera att den gröna färgen verkligen är grön här samt hur stark den röda färgen ter sig när den är tillsammans med en grön yta.

Bild av maxell för Skrotboken

Detta utnyttjas av många. Ett vardagligt klassiskt exempel är trafikljusen där rött och grönt är komplementfärger. Kunskapen om komplementfärger och (skarpa) kontraster utnyttjas för såväl varningsskyltar, logotyper som reklam. Inom konsten används i stort sett alltid något inslag av komplementfärger i ett verk för att skapa en estetiskt tilltalande helhet. Ibland är det framträdande och ibland är det mer subtilt vilka komplementfärger som använts. Komplementfärger används alltså av alla som skapar på något vis vare sig det handlar om målande eller skapande konst, inredning, design i allmänhet eller - självklart - scrapping.

Vi känner nog till att alla detaljer på ett alster som har samma färg verkar höra ihop. Överlag dras det mänskliga ögat till saker eller bildelement som har något gemensamt. Det kan vara samma färg, form eller ljushet/mörkhet. Det kan, som vi noterat här ovan, också vara komplementfärger eftersom dessa färger dras till varandra. I det här sammanhanget är det viktigt att avslutningsvis poängtera att när vi aktivt använder oss av kontrastfärger, komplementfärger och kontrastverkan bör vi vara beredda på att få en del mindre bra kompositioner på vägen till de bra kompositionerna. :)

För alster med kontraster skapade utifrån denna text - klicka här.

Presentationen där följer indelningen med de fyra kontrastfärgsparen. Var alster har fokus på de två färger som ingår i ett av de ovan angivna färgparen. Under varje rubrik och på samma alster kan det dock finnas flera nyanser av var färg på grund av att vi inte varit benhårda på att det ska vara korrekta komplementparsfärger. Detta handlar såklart också om att vi alla ser kontraster på olika sätt och i kombination med att scrapbookingmaterial kommer i givna nyanser av var färg har vi tillåtit frihet i valet av komplementfärger. Dessutom kan vi inte garantera att avbildningarna av alstren verkligen återspeglar rätt färgnyans. I texten anges dock färgerna som ljus, klar eller mörk när vi beskriver hur vi arbetat med färger och konstraster. Det innebär att alla bör kunna följa resonemanget och finna inspiration till sitt eget skapande. :)

22 September 2010

Tutorial – Förändra mönsterpapper med hjälp av resist med clear embossing samt akrylfärg

Det här inlägget fortsätter förvandlingen av ett mönsterpapper. Häromdagen publicerade jag en Tutorial – tona ner och/eller framhäv detaljer i mönsterpapper med akrylfärg. Den handlar om detta papper...


Då målades den vita akrylfärgen på ”fria ytor”. Det här inlägget fortsätter förvandlingen och visar hur man gör på ställen där det är detaljer som inte ska målas över. För det här mönsterpappret handlar det främst om det övre vänstra hörnet av hjärtat. Där finns en svart swirl som ska fortsätta att vara svart.

Tekniken bygger på så kallad resist med clear embossing. Tidigare har jag visat resist med clear embossing samt två distressfärger. Embossade ytor har en resistfunktion, det vill säga att de tar inte mot färg som appliceras på den embossade ytan. Detta gäller för bland annat distressfärger (såväl dyna som refill) och, som jag visar här, akrylfärger.


Nu finns dock motivet – swirlen – redan där på pappret istället för att vi själva stämplar dit det och embossar. Vad gör man då? Jo, ta en embossingpenna och...


... ritar i swirlen. Jag använder en clear eller genomskinlig embossingpenna med kalligrafispetsar. Med den smala spetsen följer jag swirlens linjer. Ömsom vrider jag pennan något för att täcka de bredare delarna och ömsom använder jag den smalaste delen för att täcka de smala delarna. Det är inte supernoga att följa linjerna exakt kant i kant eftersom vi ändå använder clear eller genomskinlig embossingpulver.


Häll över clear eller genomskinligt embossingpulver och skaka av överflödet. Med till exempel en liten eller smal pensel är det lätt att borsta bort embossingpulver som fastnat på fel ställen och, om så önskas, trimma linjerna.

Här noterar vi också man behöver inte fylla i hela motivet eller swirlen på en gång. Det går att embossa en del och sedan fortsätta där man slutade genom att delvis lappa över det som redan är embossat.


Embossa swirlen med hjälp av en embossingfön eller motsvarande. Har du ingen embossingfön kan det fungera med till exempel en spisplatta eller en brödrost. Tänk på att cirkulera embossingfönen eller alternativt det som embossas. Annars finns risken att pappret bucklar sig.


Det embossade motivet framträder bäst när pappret hålls i rätt vinkel mot ljuset. I mitt fall är den embossade ytan skrövlig. Är du petnoga kan du såklart embossa med en slät yta.


Dra över ytan med vit akrylfärg på samma sätt som för när den ”fria ytan” målades. Den embossade ytan avvisar akrylfärgen och den underliggande svarta swirlen blir synlig.

Eventuellt kan du använda en lätt fuktad trasa för att dra bort den sista akrylfärgen från den embossade ytan. Akta bara så att pappret inte blir för vått eftersom det då kan såväl buckla sig som gå sönder.

Fortsätt att lägga till vit akrylfärg tills du är nöjd.


Klart att använda.

Tips! Denna teknik med resist och clear embossing med akrylfärg fungerar såklart även för stämplade och embossade motiv. Har du tidigare provat med distressfärger och resistteknik men inte akrylfärger och resistteknik? Prova båda två… samtidigt. :)

En sammanställning av olika användningsområden för akrylfärg inom scrapping finns i detta inlägg tillsammans med länkar till såväl tutorials som exempelalster. Önskar du att vi tar upp något speciellt i samband med akrylfärg klickar du här och lämnar en kommentar.

Månadens erbjudande hos Creativica under september 2010 är...
20 procents rabatt på akrylfärg.
Passa på att handla akrylfärger som du inte har, som är slut eller som du använder mycket. :)

Materiallista här.

19 September 2010

Tutorial - Tona ner och/eller framhäv detaljer på ett mönsterpapper med akrylfärg

Creativica erbjuder 20 procents rabatt på alla akrylfärger under september månad. Med anledning av det har jag fokuserat på olika användningsområden för akrylfärg. Här kommer en första "ny" tutorial.

Akrylfärg är vanligen en täckande färg. Alla akrylfärger går att späda ut och det ger en viss transparens, men färgen blir också blötare och kan ge bucklor i pappret där det appliceras. Det finns såklart akrylfärger som är helt transparenta, men vanligen är akrylfärger alltså täckande.

Utan att blanda ut en akrylfärg och därmed riskera att den blir för blöt går det att få transparens med en traditionell akrylfärg. Tricket är att smeta och tona ut över en större yta jämfört med den yta där färgen applicerades. På så sätt tonas det underliggande mönstret ner. Samtidigt går det också att använda samma teknik för att framhäva detaljer. Allt handlar bara om var och hur färgen används. :)

Jag använder ibland vit akrylfärg på mönsterpapper för att tona ner mönstret. I sommar har jag presenterat flera alster här i Creativicas blogg där jag använt vit akrylfärg på just detta sätt. Troligen har jag vissa influnser från shabby chic när jag gör detta. Shabby chic har, åtminstone för mig, vita inslag som inte alltid är i heltäckande färg.

Oavsett om du skapar shabby chic lär denna teknik passa dig någon gång. I det här inlägget visar jag nämligen hur jag gör. I mitt exempel använder jag färgen för att såväl tona ner mönster som för att framhäva detaljer.


Jag utgick från ett mönsterpapper som redan har ett slitet och grungebetonat utseende, men det går att använda valfritt mönsterpapper.

För mitt val av papper höll jag mig innanför det stora hjärtat eftersom jag ville lyfta fram det och även matcha med resterande material som jag sedan använde för att skapa mitt färdiga alster. På så sätt framhäver jag detaljer. Samtidigt innebär den vita färgen också en viss mån av nedtoning av underliggande mönster. (se ovanstående bild med före och efter)


För att göra detta krävs alltså två saker - ett valfritt mönsterpapper och vit akrylfärg. Egentligen går det att använda vilken färg som helst så länge den är ljus, men jag väljer oftast en rent vit akrylfärg. Anledningen är att den rena vita färgen är lätta att arbeta med för kontrasteffekter.

Ingen pensel? Nej, jag föredrar att använda mina fingrar då jag känner att jag har mer kontroll på färgen då. Någon gång använder jag en skumpensel, men jag är oftast där ändå och petar med fingrarna. Lika bra att alltså använda fingrarna redan från början. :) Å ja, akrylfärg går att tvätta bort från fingrarna.


Ta lite vit akrylfärg på en fingertopp. Ta inte för mycket. Tryck eventuellt ihop två fingrar för att såväl platta ut färgen som att minska färgmängden.

Dutta sedan försiktigt med fingret på pappret där du vill ha den del som kommer att vara vitast, det vill säga där du önskar minst transparens för det underliggande mönstret.


Önskas linjer eller en större yta med vitt kan fingret lätt dras åt något håll på pappret. Tryck inte hårt eftersom det dels kan ge för mycket färg och dels gör att färgen smetas ut. När färgen smetas ut torkar den på en gång exakt så som du applicerat den och det är inte den effekten som vi eftersträvar.

Regeln är att vi vill ha kvar ett tunt lager med otorkad färg innan vi fortsätter med nästa steg.


Ta ett rent finger, det vill säga ett finger som inte har akrylfärg på sig, och dra över färgen i minst två riktningar. Jag har här dragit åt höger och vänster då jag önskar ett randigt utseende, men det går alltså bra att dra åt alla håll från färgen som applicerats på pappret.

Du märker snart att färgen tunnas ut. Är det för lite vitt lägger du till mer vitt enligt stegen ovan. Är det för mycket vitt drar du mer. Tänk på att det gäller att arbeta fort då akrylfärg torkar snabbt.


Så här ser mitt färdiga resultat ut. Notera här att jag lagt på en vitare del medan de omkringliggande vita inslagen är tunnare eller mer transparenta. Det är ett bra tips att variera transparensen på detta sätt eftersom att det ger mer karaktär till helheten.


Om du vet var du ska placera dekorationer och annat på ditt alster är ett bra tips att måla där du känner att det passar in. Det är dock inte alltid som man vet hur det hela blir förens övrigt material är monterat. Vad gör man då?

Jo, det går bra att lägga till extra färginslag efter montering. Känner du dig osäker på att du kommer att träffa rätt på pappret bör du täcka över eller maska dekorationer, foton, mönsterpapper och annat som du inte vill ha vit färg på.


Sedan gör du på samma sätt som i stegen här ovan. Här har jag lagt på mer färg vid en ljus del av fotot för att fotot bättre ska smälta in mot bakgrunden.

I senare steg valde jag även att lägga till små inslag av en annan ljus akrylfärg. Det gjorde jag på exakt samma sätt som för den vita färgen och slutresultatet visas framöver i ett eget inlägg med alstret ifråga.

Hur jag gjorde uppe i hörnet med en swirl som fortfarande är svart trots att jag applicerat vit färg runt omkring den? Det återkommer jag till i ett senare inlägg

Materiallista finns här.

16 September 2010

Två lok som förändrade världen

Tåg, lok och järnväg ja. Det är något som förekommer i min vardag numera. Det går inte en dag utan att liten man pratar om något som rör tåg, lok eller järnvägen. Detta intresse har pågått ett tag och jag försöker såklart uppmuntra det.

I somras besökte vi äntligen Sveriges Järnvägsmuseum (i Gävle). Liten man var överlycklig. En hel del foton togs under dagen på såväl den glade och bestämde konduktören, den mystiske tågpassageraren som försökte gömma sig för konduktören och tågrånaren som dök upp från ingenstans... När jag kikade på fotona insåg jag att jag skulle börja från början...


Därför börjar jag med en layout med de två lok som var med och förändrade världen - "Rocket" och "Novelty".

Valet av färg på bakgrundspappret är en härligt blå färg som matchar och framhäver detaljerna på loket "Novelty".


Förutom mina egna foton på loken ifråga har jag tagit med två bilder (vars upphovsrätt har gått ut) - ett på var lok. Jag har såklart distressat dessa gamla bilder för att få ett tidsenligt och slitet utseende (se den understa bilden här ovan).

Såväl tågräls som det övre tågets - som min son säger - "tuff tuff" är ritade av mig direkt på bakgrunden (se den översta bilden här ovan).


Sedan är det diverse tågpapper och sotigt av allt koleldande (se bilderna här ovan)
. :)

Fler alster med inspiration från tåg och järnväg finns här. På samma ställe kan vi också läsa om den tidigare järnvägshistorien i Storbrittanien och Sverige, några kända lok och järnvägar samt TV-programmet "På spåret". I texten lär vi oss också varifrån uttrycket "att vara dummare än tåget" kommer.

Icke-scrapmaterial: Bilder på de två kända loken (bilder med utgången upphovsrätt), en annan tågbild, egengjorda lappar med ord, slipkloss (till fotokanter) samt handritade detaljer som rök och ånga från det ena tåget och järnvägsräls.

15 September 2010

Den 1a BILEN

Jag och så kallad Vintage Scrap har ett speciellt förhållande. Det är inte alltför ofta som jag gör alster som uppfattas som Vintage Scrap. Samtidigt gillar jag verkligen allt som ser slitet, ruggat, väderbitet, rostigt, smutsigt (!) och tja… gammalt ut. Om man kikar närmare är det få av mina alster som inte har inslag av något av de klassiska kännetecknen från Vintage Scrap. Jag använder till exempel ruggade, slitna och chalkade kanter. Sedan använder jag gärna distressing i olika former med hjälp av diverse enkla verktyg och färger av alla de slag samt inslag av så kallade findings. Ändå ses väl inte mina alster som Vintage Scrap. Anledningen är att jag använder vilka färger som helst och nödvändigtvis inte i de klassiska färgerna för Vintage Scrap, det vill säga jordnära färger med bruna nyanser samt grått och svart…

Med papper från The Paper Loft ställdes det hela i en annan vinkel. Jag såg pappret med gamla bilar och fick ett enormt sug att scrappa något gammalt foto – gärna där en bil ingår. Nu hade jag inga såna foton, men jag visste var det fanns. Så jag smög och letade i det enda gamla fotoalbum som finns att tillgå. Där hittade jag ett ”perfekt” foto. Här kommer nu min första layout med foton från min släkts historia.


Nu vet jag inte mycket kring fotot. Min enda hjälp att veta är de anteckningar jag gjorde som litet barn när jag frågade min mormor om fotona i detta album. De säger mig att fotot föreställer min morfar och en man till samt den första bilen.

Jag har inte använt originalfotot utan jag scanna in och skrev ut. Fotot monterade jag sedan på en lucka med gångjärn…


Bakom luckan syns ytterligare en av de underbara bilarna på mönsterpappret. På insidan av luckan sitter en rub-on där jag ska skriva det jag vet om fotot och hur jag vet det.


Gångjärnen är vackra och erbjuder en viss interaktivitet. Samtidigt är de ett bra hjälpmedel för att dölja journaling och/eller få med fler foton på en layout. På utsidan stoppade jag ner en vit hjärtpin som extra dekoration.

Jag har också dekorerat extra på insidan av luckan med en liten remsa av samma cardstock klippt med en mönstersax och chalkad med en ljusbrun färg samt en egentillverkad lapp med orden ”Så var det då…”


Arket med rub-ons innehåller ett litet hörn. Egentligen hör detta inte till setet, men jag klippte bort all produkttext runt om och använde den som ett hörn på layouten.

Ovanstående bilder visar även att jag satte en pärlsticker i mitten på varje synligt hjul på mönsterpappret med bilar. Sedan tyckte jag att det behövdes något mer så jag drog på måfå över bilarna och längs med deras vägbana med en kopparfärgad stämpeldyna.


Rubriken sitter på en mörkare remsa (baksidan av samma mönsterpapper) som jag gick över med samma kopparfärgade dyna. Till vänster sitter ett band och till höger sitter tre runda brads.

Själva rubriken är bokstavstickers och jag satte dit ett visst mått av personlig prägel genom att blanda versaler och gemena, använda en siffra istället för att skriva ut hela ordet samt vända på ett E.


Ifall någon inte förstår - eller att jag själv glömmer bort - att gångjärnet innebär en öppningsbar lucka skrev jag dit ”öppna här” med en brun penna. :)

Avslutningsvis har jag också gått åt fotot lite. Det var slitet i sig och det kom med när jag scannade, men sedan la jag även på extra ”slitage” med den kopparfärgade dynan. Det syns inte så bra på dessa bilder, men det är en extra detalj som du ser när du kikar närmare. :)

Materiallista här.

Det här är alltså det första alster jag gör om min släkts historia och därför är detta alster ett exempel på det som kallas Heritage Scrap. Samtidigt går det i jordnära toner och har vissa karakteristika så det är även ett exempel på det som kallas Vintage Scrap. Förvirrande? Tja, de två är rätt lika och den grundläggande skillnaden är att Heritage Scrap handlar om våra förfäders historia medan Vintage Scrap kan vara nästan vad ”gammalt” som helst. :)

Avslutningsvis passar jag på att att ställa en fråga som säkerligen kommer att ge vitt skilda svar…
Hur tolkar du Vintage och Vintage Scrap?
Lämna gärna en kommentar. Det vore intressant och kul att läsa hur brett det kan vara när vi försöker beskriva i vilken stil vi skapar eller stilen för en visst alster.

13 September 2010

Lyft blicken om hösten

Om mindre än en vecka har hela Sverige valt och kanske också kryssat i en lista...

Här har jag gjort en layout där jag tar ställning till hösten genom att lista plus och minus. Nu är det inte en traditionell lista, men det är likväl en sammanställning över två olika sätt att se på och uppleva hösten.


Jag slogs av att varje årstid har sina för- och nackdelar och nyligen har vi inlett en årstid som ofta förknippas med det negativa. Jag tänker bland annat på den trötthet och leda som flera av oss känner när mörkret kommer.

Därför bestämde jag mig för att göra en påminnelse om att allt är relativt och i viss mån kan vi välja hur vi ser på saker och ting.


Kort sagt: Lyft blicken om hösten och tänk positiva tankar hellre än att fastna i det negativa...

Och ja, jag borde väl göra en sådan här layout om och inför varje årstid. ;)

För fler alster med fokus på val och med listor - se här.

Icke-scrapmaterial: Teinfärgat mönsterpapper, egendistressat mönsterpapper och egentillverkad biljett.

11 September 2010

Älgjakt 2010 fortsätter...

För det andra älgjaktskortet anno 2010 flippade jag ur lite. Bara lite. :) Jag anspelar såklart på skrönan om att skjuta vilt hemifrån genom öppet köksfönster. Eller skröna? Jag känner de som gjort det.

Samtidigt är det skogens konung som vi har att göra med så det är självklart att han är oproportionerligt stor jämfört med såväl hus som jägare…


Hälsningen är här en allmän hösthälsning skriven för hand på den översta delen av Qk-die nameplate monterad med 3D-kuddar. Jag ritade också dit några höstlöv och en ram. I nedanstående bild är namnplattan fotograferad utan direkt belysning för att den övre delen inte ska skugga den undre delen och därför skiljer färgerna jämfört med de andra bilderna på samma kort.

Bredvid hälsningen utnyttjade jag den lilla lilla biten av nästa grantopp på mönsterpappret med älgar. Denna målade jag i med grön penna och utvidgade för att sedan avsluta med att sätta dit tre små röda pärlstickers som lingon i riset.

Den uppmärksamme noterar även att vi kan skymta baken på nästa älg på samma mönsterpapper. Genom att jag satte huset så som jag gjorde förvandlade jag älgens bakdel till en stenbumling.


Så till huset. Här använde jag ett ljust mönsterpapper från samma pappersserie som husgavel och en bit av baksidan av älgpappret som hustak. Sedan har jag ritat för hand på båda två.

Nederkanten av hustaket är klippt med en klassisk mönstersax som ger ett scalloped mönster. Sedan vände jag på pappret upp och ned och ritade dit mönstret på taket med en brun penna.

Själva huset har en dörr och – såklart – ett fönster. Dörren har sedan ett handritat trämönster på sina plankor. Detta mönster är relativt enkelt att göra med hjälp av två bruna pennor (en ljusare och en mörkare) och en vit penna. Jägaren i fönstret… ja honom säger jag inget om mer än att han har en grön jägartröja, en enorm näsa och en kort – som min son uttrycker det – ”pangare”...


Materiallista här.

10 September 2010

Älgjakt 2010


I mina trakter inleddes i måndags och pågår i några veckor framåt. Vad? Det är såklart det som får stora delar av världen att stå stilla under några veckor i september – älgjakten. Under denna period finns det några personer som man varken ser skymten av eller får tag i.

Visst kan vi tycka olika om älgjakten, men faktum är att det finns flera personer som verkligen sett fram emot denna tid på året.

Med den bakgrunden i kombination med att ett älgpapper från The Paper Loft ingick i mitt senaste designpaket från Creativica har jag helt enkelt skapat med skogens konung.

Först är ett kort som också kan fungera som dagbok för älgjakten.


Det är enkelt och stilrent i sitt utförande.

Ett tips här är att titta på mönsterpappret med älgar och måtta ut var du lämpligen kan dela det för att få ett lämpligt motiv att använda. Bilderna går in i varandra och mina ögon såg denna del av pappret som en lämplig fristående del.

Bilden eller ”motivet” är monterat på 3D-kuddar. Under det sitter årtalet för i år (2010) i form av härligt matchade bokstavstickers (som kommer med siffror på samma ark) och på var sida om årtalet sitter två pärlstickers i olika storlek (med den mindre längst ut). Ett enkelt sätt för att piffa till och rama in ”hälsningen”.


Älgen fick också en pärlsticker i samma färg – som öga. :)


Nu visar jag detta som ett kort, men jag tänkte bygga vidare på det. Jag ska vika och sy ihop ett gäng vita papper som en bok. Dessa monterar jag sedan i omslaget (kortet). På så sätt förvandlas kortet till en dagbok för älgjakten anno 2010… eller alternativt en liten anteckningsbok.

Materiallista finns här.

09 September 2010

SteamPUNK!

AVSLUTADVad ska man säga? SteamPUNK! Bara det räcker för att jag ska gilla det hela. Å sedan är det en massa mer gott.

Vill du också ha en chans att vinna? Klicka på bilden. Senaste dag att delta är 12e september klockan 16.00 pip.

Kryssning(sfartyg)

För några dagar sedan publicerade Skrotboken ett inlägg där vi skapade om de upptäckter som vi gör i vår vardag antingen i samband med EFIT (Ett Foto i Timmen) eller från våra sommarminnen. Vi inspirerades också av detta citat av Christopher Columbus ...
"... for this purpose I determined to keep an account of the voyage, and to write down punctually every thing we performed or saw from day to day, as will hereafter appear."
med svensk översättning
"... för detta syfte bestämde jag att skriva om hela denna resa, att noggrant skriva ned allt vad vi uförde eller såg från dag till dag, så som det fortsättningsvis kommer att framgå ..."
... och använde oss därför av en journaling som "punktligt skriver ner var sak vi utfört, sett eller upplevt dag för dag", det vill säga att vi skapade med en stark betoning på journaling och använde oss av minst 5 bilder.

Min tolkning handlar såklart om den dag som jag fotade EFIT i somras. Sedan gjorde jag äntligen slag i saken och skar ut mitt eget minialbum. För hur svårt kan det vara? :)


Jag valde alltså att göra ett "minialbum" om den dag i somras då jag fotade EFIT. Det var den dagen vi helt improviserat åkte på kryssning. Den första kryssningen för liten man. Å nu har han ett eget minialbum i form av ett kryssningsfartyg om vad vi upptäckte, utforskade och upplevde denna dag.

Albumet har jag först ritat upp efter en ungefärlig bild av hur kryssningsfartyget vi seglade med ser ut i profil. Sedan har jag för hand skurit ut varje sida i ett någorlunda tjockt vitt papper. Jag tänkte i förväg ;) och valde ett papper som inte är poröst utan tål en viss mån av böjning och handhavande.


Här är de tre första uppslagen i kryssningsfartyget. Varje uppslag i albumet är matchat och på i stort sett varje uppslag har jag tagit med något som vi sparat från resan ifråga. Det är typiska icke-scrapsaker som delar av tidtabeller, kryssningsprogram, namnlappar för barnen ombord, en av de slantar han vann och så vidare.

Jag är glad att jag valde denna lösning med sparade saker eftersom det är så jag gjort i alla tider i mina fotoalbum. För... finns det något bättre ställe att spara dessa saker på än stället där du har fotona från resan eller händelsen i fråga?

Fler alster på samma tema finns här.

Icke-scrapmaterial: Massor av saker inklusive saker som kommer från resan ifråga. :)

Ett fullmatat paket för att fira stort - riktigt stort

CountryScrap firar stort. Riktigt stort.


Ett fullmatat paket med massor av härliga detaljer! *gillar*

Vill du också delta? Klicka på bilden senast den 24e september.

Premiär för Stämpelkällan

Stämpelkällan gör premiär med en bloggcandy där 10 valfria stämplar delas ut.


Vill du delta? Klicka på bilden. Senast den 15e september.

Passa även på att kika på sortimentet. Det är delvis bekant och har flera härliga nytillskott.

Tickled Pink Stamps goes rockin'

More pink!


Tickled Pink Stamps goes rockin' and releases some really cool stamps. Head over here and take a look at the great cards with these stamps. And... for a chance to win.

And yes, I'm a sucker for stamps like this. No news... ;)

Let it rock!

Romantiskt rosa godis som ger mycket inspiration

Romantiskt rosa! Vackert! Å exakt det som Essmo lottar ut i sin blogcandy. Se, njut och inspireras.


Många härliga detaljer att inspireras av...

Sista dag att delta är 11e oktober. Klicka på bilden för att vara med. :)

06 September 2010

Mötley Crüe


Förra måndagen... på en "speciell" dag ;) ... publicerade Skrotboken ett inlägg med fokus på sommarfestivaler, stadsfester och alla tillställningar som hör sommaren till. På varje alster inkluderade vi minst en så kallad memorabilia.

Vad sjutton är då memorabilia?
Tja... memorabilia är inte riktigt samma sak som souvenirer även om de påminner mycket om varandra.

Ett sätt att skilja på de två är att anamma följande: Souvenirer sparas i regel från resor vi gjort. Memorabilia används för saker som sparas för sitt värde i relation till något historiskt, kulturellt, underhållande och/eller från ett evangemang av någon sort. På så sätt kan souvenirer vara memorabilia. Ett exempel är att vi sparat ett programblad från en musikal som vi såg när vi var på resa någonstans i världen.

Några exempel på memorabilia överlag är gamla fotografier, posters, varor som relateras till underhållning (till exempel olika Disneysaker, musikskivor och så kallad "merchandise" som säljs av såväl musiker som andra), olika produkter som har anknytning till biografer och filmer (till exempel filmaffischer och manus) samt pins och knappar av alla de slag.

Vi har väl alla såna saker? Själv har jag alltid lagt in såväl souvenirer som memorabilia i mina fotoalbum. De är bulkiga som attans, men att de ligger där är helt självklart i min värld. För... vars skulle jag annars ha dem (om de inte låg i soporna då vill säga...)?

Scrappa sommarfestival med memoriabilia
I min egen tolkning återanvänder jag festivalbandet som dekoration på min layout om vårt besök på Peace & Love 2009. Det året slog festivalen publikrekord och var då Sveriges största festival. Det var massor av folk och bland annat spelade ett band som jag har gillat så länge jag kan minnas...


Faktum är att även min far gillar dem. ;)

Innan jag å pic åkte ställde vi oss frågan om du någonsin blir för gammal för festivaler? Sedan tänkte vi inte mer utan begav oss i väg till Borlänge för att besöka Sveriges största festival - Peace & Love. Å ja, vi skippade bekvämligheterna för att få uppleva festivalen som sig bör - skitig, trött, sliten OCH sovandes i tält. :)


Ett av de band vi såg var alltså ett band som jag gillat så länge jag kan minnas. För att minnas den där speciella känslan som kommer av livekonserter scrappade jag det hela med väl valda citat från deras låtar och inslag av starka härliga glam- och sleazerockiga färger mot en svart bakgrund.


Jag använde också en del typiska icke-scrapsaker samt en del bilder som jag luskat reda på. En av bilderna - den som är uppe till vänster på hela layouten - var tänkt som stämpel. Jag fick för ett bra tag sedan tillåtelse att använda den i mitt skapande av mannen som skapat den. Därför säger jag: Tack till Peter! En underbar bild!

Fler alster med fokus på sommartillställningar med memoriabilia finns här.

Icke-scrapmaterial: Fstivalarmband, lila piprensare, godispapper, folie från en godiskula, frystejp, egentillverkade journalinglappar, egentillverkade ordlappar (de som inte är stämplade), olika utskrivna och eventuellt färglagda bilder/clipart samt en filtdekoration som primärt inte är avsedd för scrap.

01 September 2010

Påminnelse om sommartävling

Dags för en påminnelse om den pågående tävlingen i Creativicas blogg. Det är sommartema som gäller. Passande med tanke på att det börjar bli höstvindar och -väder på allvar nu. Då är det perfekt att kura upp sig inomhus och pyssla med och kring alla sommarminnen.

Om tävlingen (hämtat från aktuellt tävlingsinlägg i Creativicas blogg)

Vi vill att du
skapar valfritt alster på temat ”sommarminnen”
OCH
till minst 50% använder dig av Maja Designs papperskollektion ”Sommartider”

Passa på att scrappa somriga layouter eller ett helt album från semestern/sommaren. Gör en minneslåda för alla sommarminnen som samlats in under sommaren. Skapa ett tackkort eller motsvarande till någon som du träffat i sommar eller bara för att. Associera fritt från temat ”sommarminnen”, leta fram dina Sommartiderpapper och ha skoj.

Du har en hel månad på dig att skapa. Senast söndag den 5e september klockan 23.59 vill vi ha ditt alster. Lämna in genom att kommentera detta inlägg (klicka på länken för att komma till rätt inlägg) med en direktlänk till ditt alster. Alternativt skickar du in ditt alster via e-post till maxellexam[@]gmail.com märkt med ”Maja Design Sommartider”.

Vinsten består i ett dekorationspaket till ett värde av 150 kronor. Paketet matchar Maja Designs pappersserie ”Sommartider”.


Nu ser vi fram emot din tolkning av tävlingen och önskar alla lycka till!


Tävlingen avslutas alltså om några dagar
nu på söndag den 5e september
men än hinner du skapa och lämna in ditt bidrag. :)