08 January 2009

Kortfavoriter 2008

Ibland gör jag kort. Jag skulle väl vilja göra fler såna, men det är alltid nån som fäller krokben... Här kommer i alla fall mina egna tio kortfavoriter som jag gjorde under 2008. Ja, jag gjorde några fler än 10 kort under förra året. Det här är alltså de som jag känner att jag har någon "speciell" relation till. Vilken låter jag vara osagt.

Marskatten (ritad av mig)


Jag bjuder på ett ATC-kort med. Vassego.Mina kortfavoriter från 2007

No comments: