07 November 2011

Sorgebrev - Exempel och mallar för att vika ett eget

I helgen som var avlöpte Alla Helgons Dag samt Alla Själars Dag. I samband med det publicerade Skrotboken två inlägg med sorgebrev och kondoleans.

Jag har i min ägo ett antal äldre sorgebrev. Du har väl sett dem? Annars ser du några exempel här.


Sorgebrev som skickats mellan 1934 och 1952.

De har olika bredd och utförande för den karakteristiska svarta kanten som minskar i bredd med tiden. För alla brev framgår vad brevet handlar om.

Det översta öppna sorgebrevet är från 1937.


Sorgebreven fanns i flera utföranden och några sorgebrev hade fler detaljer än andra. Ovan visas två exempel på extra detaljer som kan ses på ett sorgebrev.

Överst har den svarta kanten ett tryckt svart mönster på såväl insidan som utsidan samt en speciell form på insidan. Nederst syns ett torrembossat kors i det ena hörnet på insidan av brevet.

Jag ritade även mallar med inspiration från dessa sorgebrev och lade ut i Skrotbokens blogg. Dessa mallar kommer även här.

De flesta sorgebrev består av ett dubbelvikt papper med en extra del som viks och stoppas in i en skåra. Med denna vikning blir det ett kuvert och brev i samma. En bild visar hur det kan se ut.


Samma utförande av sorgebrev visat från insidan, från framsidan respektive från baksidan.

Vanligen är sorgebreven stora som två A4 bredvid varandra samt en extra del för kuvertets lock. Nedanstående mall visar med en mindre modell hur vikningen ser ut och går till.


Pilar och nummer vid vikningarna anger i vilken ordning samt i vilken riktning de ska vikas.

Anpassa måtten efter hur stort du vill göra ditt sorgebrev eller brev inklusive kuvert.

Nedan kan du till exempel hämta formen för ett större kuvertlock. Självklart går det också bra att göra kortet så här och eventuellt lägga dit en egen insida sedan du skurit ut skåran för locket.


En skiss för ett "halvt" sorgebrev.

Det är halvt genom att det ska vara dubbelvikt - se mallen för det mindre sorgebrevet.

Sorgebreven hade olika utföranden. Några hade all text tryckt utom adressen till mottagen som fick skrivas för hand på utsidan. Andra hade förtryckta texter med tomma rader med plats för namn på den som sorgebrevet handlar om, när och var dödsfallet inträffat, närmast sörjande samt när och var jordfästning sker. Ofta skrevs också handskrivna meddelanden på insidan i kuvertet, det vill säga på den del som är dubbelvikt och dold.

Använder du denna mall och viker ett sorgebrev eller annat brev önskar vi att du länkar tillbaka till var du hittade mallen. Du får även gärna lämna en direktlänk till ditt alster.

Lycka till!

No comments: