03 September 2009

René Descartes

För ATC nummer 5 i min franska serie tog det slut på bilder med Costume à la Nation. Istället fick jag fokusera på någon "känd" fransk person.


Känns mannen igen?

Det är René Descartes, en känd fransk matematiker, filosof, vetenskapsman och jurist som verkade under början av 1600-talet. Bland annat skapade Descartes den analytiska geometrin. Han var också först med att ange den verkliga betydelsen av andragradsekvationers negativa rötter och hittade en lösning av fjärde gradens ekvationer. Han införde också beteckningssättet med exponenter och lade därigenom grunden till räkningen med potenser. Inom optiken har ljusets brytningslag sitt namn efter honom.

Inom filosofin var Descartes epokgörande. Hans filosofi är grunden till en rad "nya" filosofiska system som betecknar en högre riktning avseende såväl en strängare vetenskaplig form för dess framställning som själva arten och syftet med filosofin. Descartes reformerade grundligt den filosofiska vetenskapen genom att proklamera existensen av ett universellt tvivel. Han ställde sig tvivlande till de äldre filosofiska auktoriteterna som han fann vara motsägande och föga tillfredsställande. Han - i rak motsats till John Locke vars filosofi blev utgångspunkt för en motsatt riktning i form av empirin - tvivlade på den sinnliga erfarenheten. Descartes nöjde sig inte med att framhålla att våra sinnen ofta bedrar oss och därför inte kan ge oss full visshet. Hans tvivel handlar ytterst om själva möjligheten till att överhuvudtaget förvärva kunskap med hjälp av sinnena och ifrågasatte därmed all kunskap som ett bedrägligt sken. Istället vände han sig inåt och upptäckte genom förnimmelsen av sig själv som en tänkande varelse att det fanns en kunskap vars sanning inte kan tvivlas på samtidigt som tvivlet, som i sig självt är ett uttryck av tänkande, endast kan användas till att ytterligare bekräfta tvivlets existens. Descartes menar vidare att sinneskunskapen alltid är tillfällig och följaktligen förändras den över tiden. Det innebär att alla nödvändiga och oföränderliga sanningar måste, oberoende av all sinnlig erfarenhet, tillhöra människan. Han menade att vi alla har en grund i vissa medfödda idéer och hänvisade därigenom till en kunskapskälla av en annan och högre art än våra sinnen. Med hjälp av dessa resonemang har Descartes bevisat Guds existens.

Varför jag ens valde denna man vet jag inte. I min vetenskapliga värld kan jag inte hålla med om hans filosofiska insikter. Så vitt jag vet är påståendet att "Gud finns" ett postulat, dvs det är omöjligt att bevisa Guds existens. Ändå använder jag gubben ifråga på mina franska ATC. Kanske beror det på att jag utsatts för hans upptäckter inom matematiken. Kanske beror det på någon underfundig anknytning som jag ser till den franska revolutionen. Tänk så det kan bli... :)

Icke-scrapmaterial: Strukturerat papper, färglagd bild och egenhändigt distressade bilder av Descartes verk.

2 comments:

rose-marie said...

mmm.. har inte hunnit prova bubbelstickersen på det sättet ännu.. dock använde jag dem ihop med ett par brads.. å det blev superhäftigt.. mmm.. nu kan man ju önska att man köpte fler.. men men. så är dte ibland.. är ju alltid lätt att vara efterklok.. =)

//roolz

Samara said...

Tack för historielektionen, jag hade noll koll på honom, bara hört namnet nån gång.