26 November 2008

Drakstaden

Den 6e november år 1632 stupade en stor historisk personlighet. Det var då som dimman drog in över Lützen och den tog med sig mannen som hade drömmar om Sverige som en stormakt. Många har säkert hört talas och kanske även smakat på den rosa Gustavadolfbakelsen. Men... hur är det med historiekunskaperna?

Gustav II Adolf står staty i många av våra svenska städer. Detta har sin förklaring i att Gurra grundade många av våra städer, dvs gav dem statsprivilegier. Detta var en del av hans plan för Sverige som en stormakt. Självklart står Gurra som staty på "vår" stad. Det handlar om staden som det i mer än en bemärkelse slår lågor om - Drakstaden Sundsvall.

Sundsvall eller, som vi själva uttalar det, Sönsvall kan med rätta kallas Drakstaden. Draken är hämtad från en takdekoration som pryder ett av de stenhus vilka byggdes upp efter den stora branden 1888. Draken är en relativt ny symbol, men det har alltid funnits stora drakar i och kring Sundsvall.

Det var i Sundsvall som träpartonerna blomstrade. Sundsvall är en relativt stor industristad där pappers- och massaindustrin domineras av den stora draken SCA. Strax utanför Sundsvall ligger även ett av de få aluminiumsmältverk som finns i Sverige och det krävs en het drake för att smälta aluminium. Staden ligger i en dalgång och vaktas därför av två stora drakar i form av det södra och det norra berget. Sveriges första Casino ligger i Sundsvall och den draken kan mycket väl bränna den som inte är på sin vakt. Sundsvall är även hemmavist för ett antal av våra stora statliga myndighetsdrakar. Här ligger bland annat Bolagsverket, Riksförsäkringsverket och den centrala studiestödsnämnden.

På senare tid har många av de företag och organisationer som verkar i Sundsvall bidragit till att staden prytts med ett stort antal målade temadrakar. Stadens gator är fyllda av dessa färgglada drakar som inbjuder såväl barn som vuxna till lek och bus.


(Det är inte lätt att avbilda såna här alster. Här vart det böjt. :) Fingrarna är med efter att jag fick frågan om hur jag gjort bakgrunden för mitt första clearalster... )

Med hjälp av en overheadplast, en reklambroschyr för Sundsvall, en utskriven titel och några drakar har jag äntligen scrappat tre av alla de färgglada härliga foton som vi har från våra stadsbesök.

Tänk va skoj man kan ha med nästan inget scrapmaterial alls...

Klicka här för att se fler stads- och byinspirerade genomskinliga tolkningar.

No comments: