06 May 2009

CASE och Lift - vad är det egentligen?

För ett tag sedan startade Skrotboken en inläggsserie med liftning av alster. I samband med det skrev jag ihop en text för att förklara vad liftning är och hur det förhåller sig till CASE. Hela texten återges här.

Det viktigaste är att veta i liftningssammanhang är att en Lift inte är samma sak som CASE. De två begreppen är dock relaterade.

CASE = Copy and Steal Everything
CASE är när du ser någon annans alster och blir inspirerad på så sätt att ditt slutresultat är endera exakt likadant eller mycket liknande. Det är god kutym att ge credits till den som skapade "originalet" som du skapade efter eller inspirerades av. Rimligen bör inte CASE användas i kommersiella sammanhang där du själv tjänar pengar.

Lift
En lift är när du skapar med inspiration från någon annans alster. Det kan handla om delar eller detaljer som du gillar eller som överhuvudtaget tilltalar dig. Du lånar helt enkelt idéer och gör något "eget". Även här är det god kutym att ge credits till den som skapade "originalet", dvs det alster som du inspirerats av eller fått en idé från.

När vi liftar kan vi inspireras och låna till exempel

- Titeln (själva texten, dess placering och så vidare)
- Ett ord (hur tolkar du det ordet?)
- Typsnitt (för såväl titel som journaling)
- Färg/er (färgkombination, färgskala och så vidare)
- Papper (använd samma papper på annat sätt)
- Foto/n på en layout (antal, placering och så vidare)
- Fotoupplägg (närbild, detaljer, landskap, fotoserie och så vidare)
- Layout eller upplägg (se originalet som en skiss för placering av papper, foton, text och dekorationer eller använd lager på lagerteknik, textremsor och så vidare)
- Dekoration/er (form, placering och så vidare)
- Tema (vad handlar alstret om?)
- Känsla (vad förmedlar alstret för känsla?)
- Tekniker (distressade kanter, rivna kanter, stämpling och så vidare)
- Och så vidare...

Att tänka på
De flesta av oss hämtar nog alltid inspiration för våra alster och frågan är när vi ska ge credits och när vi kan avstå från det. Var drar vi gränsen? Samtidigt, kan vi någonsin säga att något vi gjort är unikt och eget? Kan det inte vara så att någon någonstans i världen har gjort eller gör samma sak samtidigt eller före? Varje alster har en viss dimension av unikhet genom att det är vårt eget hantverk och våra egna tankar som vi komponerar ihop till en helhet även om vi hämtar idéer, inspiration, material och så vidare från flera källor. Poängen med en lift (och även ett CASE) är att vi hämtar inspiration direkt från minst ett alster. I dessa fall är det självklart att lämna credits till den som skapat originalet.

I sammanhanget är ett citat av en mycket känd konstnär tänkvärt. Pablo Picasso hade flera poänger när han sa "Good artists copy, great artists steal"... Citatet ska väl inte tolkas bokstavligen, men ändå är det väldigt nära sanningen. Alla lånar eller "stjäl" idéer och lösningar från varandra - hela tiden. Kom bara ihåg att ibland är det lämpligt att vi lämnar credits. ;)

Vill du bli liftad?
Har du som läser det här ett alster som det vore skoj om alla fick möjlighet att lifta. Hör då av dig till Skrotboken genom att e-posta till [skrotboken@gmail.com].

Synpunkter?
Allmänna kommentarer och synpunkter på detta resonemang tas tacksamt emot. Det här ter sig ibland som ett mycket känsligt ämne. Texten ovan är skriven med ambitionen att vara objektiv. Trots det kan säkerligen någon tolka det subjektivt. Det är trots allt så med allt. Det finns inga fasta regler för "kreativt" arbete. Det kan dock handla om ramar eller spelplaner. Texten ovan är en syn på CASE, lift och att ge credits. Vad är din syn?

No comments: