22 October 2009

Hey you, come over or else...

Tidigt i år snappade jag upp att sagor eller sagotemat skulle slå stort i år.

Sagor är ett svårdefinierat begrepp. I sagosamlingar ingår vitt skilda berättelser från olika tider och platser. Många sagor utgår från muntliga berättelser som under århundraden förts från generation till generation. Sagor kretsar ofta kring en eller ett par centrala gestalter vars karaktär framträder genom deras handlingar och vanligen broderas texten ut. En viktig aspekt av en saga är att tid, rum och orsakssammanhang är oberoende av verkligheten, det vill säga att "I sagans värld är allt möjligt". En aspekt som passar perfekt för kreativt skapande...

I scrapsammanhang har vi sett sagoteman i form av såväl papper som dekorationer. Det handlar bland annat om Askungen, pirater, (tand)féer, troll, häxor, pepparkakshus, gamla barnböcker och alla dessa prinsar och prinsessor. Ibland ser vi även någon som skapar genom att bygga upp ett helt sagolandskap. Vi har även alla dessa stämplar som har ett klart sagoskimmer över sig.

Så vitt jag sett har inte sagotemat slagit helt igenom i scrapsammanhang än. Om trendskaparna ska få rätt bör vi alla alltså anamma sagans värld och låta den ta plats såväl i våra hem som i vårt skapande. Jag har, under Skrotbokens namn, dragit mitt strå till stacken i form av två sagoinlägg (se länkar längre ner i detta inlägg). Självklart har jag också skapat.

I sagans värld är som sagt allt möjligt och ibland kan det vara riktigt otäckt. Ett exempel är när Bröderna Lejonhjärta möter Tengils Katla.

En bra story sitter kvar och i vårt hem märks det på alla dessa monster som ibland kan skönjas både här och där. Här hemma turas vi även om att vara den modiga hjälten eller hjältinnan som räddar vår värld från ondskan. ;)

Dekorationerna är valda för att de alla förekommer i den aktuella sagan, men det var väl uppenbart?

För fler sagoinspirerade tolkningar - klicka här och här.

Icke-scrapmaterial: Vanligt papper, färgat papper och egenritade motiv.

1 comment: