21 June 2010

{you} - eklektiskt skapande eller stilfusion

Igår, den 20e juni, uppmärksammades FNs Internationella Flyktingdag världen över. Skrotboken valde att skapa eklektiskt, dvs att använda mångfald i skapandet.

Alla som flytt sitt hem besitter såväl mod som beslutsamhet - egenskapar som är en enorm tillgång när de skapar en ny tillvaro på den plats dit de tagit sig. Den internationella flyktingdagen är en dag för att ge flyktingar erkännande för den rikedom och den mångfald som de för med sig till samhällen världen över.

Skrotboken tog fasta på mångfalden och valde därför att skapa eklektiskt. Med eklektiskt avses en stilfusion där vi väljer karakeristika från minst två scrapstilar och blandar dem på ett och samma alster.

På ett och samma alster blandar jag själv oftast flera tekniker och detaljer som vanligen hör till en viss så kallad scrapstil. Det är inte alltid uppenbart vilka stilar jag blandar, men det går alltid att hitta dem vid en närmare anblick. Samma sak gäller för i stort sett alla som skapar. :)

Den här gången valde jag att utgå från en traditionellt romantiskt dov färgskala med pastell samt karakteristiska blommor till en layout med en grabb. Jag gjorde dock inte min layout i en ren romantisk stil utan valde istället att låna typiska inslag från såväl Vintage Scrap som så kallad klassisk Freestyle för att bygga upp en sammanhållen helhet.


Från Vintage Scrap kommer bland annat rivna och chalkade papperskanter (om än i helt andra färgskalar även vad som vanligen förknippas med Vintage Scrap), svart-vitt foto, slipade och ruggade fotokanter, spill av vätska som gett fläckar i ett av fotohörnen, en tag med garn, dold journaling samt skrivmaskinstypsnitt (på mönstrat papper).


Från så kallad klassisk Freestyle kommer alla handritade detaljer över hela layouten, 3D-effekter med olika detaljer, handklippta och rivna detaljer, att rita på fotot samt lekfullheten i att blanda flera papper från olika tillverkare.


Jag får ofta hör att jag har en egen scrapstil - "maxellstyle". Å ja, det här är en rätt typisk sådan layout även om den har blommor och saknar en av mina favoriter, det vill säga mycket material som inte är avsett för scrap.

Min layout anknyter också till mångfald och acceptans genom att jag skrivit ned några rader om en egenskap som min son har och ofta visar. En egenskap som jag hoppas han behåller. :)

Några avslutande råd och tips
Det är inte alltid lätt att sätta fingret på vilken stil man skapar, men om man ser till detaljerna i kombination med helheten går det alltid att känna igen karakteristika som vanligen hänförs till en viss scrapstil.

Det viktigaste att komma ihåg är dock att inte försöka följa en viss scrapstil utan istället använda de saker som man själv gillar och trivs med - gärna tillsammans på ett och samma alster.

För att utveckla ditt skapande rekommenderar vi att du utmanar dig själv att aktivt bestämma dig för att blanda minst två stilar på ett och samma alster och skapa med fokus på tekniker och detaljer. Du kommer garanterat att upptäcka något nytt. Du kommer troligen också att upptäcka att du vanligen använder dig av inslag från någon eller några specifika stilar när du skapar och dessa är troligen svåra att låta bli att använda... :)

Fler eklektiska alster här.

Icke-scrapmaterial: Färgat papper

No comments: