17 August 2009

En juliskiss från mig med (om)tolkning(ar)

Juli månad var min skissmånad för Skrotboken.


Jag valde en "enkel" och lätt lekfull skiss och själv gjorde jag ett kort.


Den uppmärksamma har noterat att jag vanligen skapar i ett rektangulärt format. Jag kan spekulera i att det beror på att jag vill balansera det obalanserade, men jag låter bli. ;) Istället handlar det här om att när jag råkar på en kvadratisk skiss som är ritad för till exempel 12*12" tolkar jag helt enkelt om den till ett format som passar mig.

Mitt gratulationskort är ett typiskt sådant exempel. I övrigt följer kortet skissen. Jag använder stjärnor som dekorationer eftersom det passar in med det valda temat. Ringen markerar självklart den ålder som mottagaren kommer upp till den aktuella dagen. :)

För fler skisstolkningar - klicka här. Till denna skiss kom det även in fler härliga tolkningar. Tack! Det är något av en särskild känsla att se hur olika människor tolkar något som du "planerat" i form av en skiss. Mitt stora tack till alla som skapade efter min skiss och skickade in sina tolkningar. Variationsrika tolkningar hittar vi här.

Icke-scrapmaterial: Vanligt papper, färgat papper och en vanlig spiralbindningmaskin (som verktyg).

No comments: