09 July 2007

Chaos is order....

Livet är fullt av motsägelser. Den här LOn är bara ytterligare en i mängden. Kaoset med alla stjärnorna ställs mot lugnet som råder över fotot. Orden som jag skrivit om att "var vad du vill vara" och "gör allt på ditt sätt" ställs mot att "gör som morsan säger". Dras det hela till sin spets stämmer orden även om det inte alltid låter så. Annorlunda uttryckt: "Chaos is order"...

No comments: