09 July 2007

Burn baby burn

Här handlar det om ett bidrag till cybercropen som hölls i början av juli på pyssel.net. Jag kände att jag bara måste göra ett lite "dirty" Wink kort. Tanke överfördes i handling. Det fanns ett krav på att kortet skulle innehålla en vikning. Det här kortet har en liten flik som "handtag" för att öppna till det andra dubbeltydiga budskapet. En refelktion är att elden var lite väl pillrig att komma på hur den egentligen skulle se ut, att göra och framförallt att montera.

No comments: